Supraveghere de vecinatate

NEIGHBORHOOD WATCH – „METODĂ ALTERNATIVĂ DE ASIGURARE A SECURITĂŢII COMUNITARE”

Ce este Neighborhood Watch (NHW)?

Neighborhood Watch sau Supraveghere de Vecinătate este un model econom şi eficient, bazat pe sentimentul de solidaritate comunitară şi ajutor reciproc, conceput pentru a spori gradul de securitate şi prevenire a infracţionalităţii la nivel de comunitate. Estonia  este un exemplu de succes in aplicarea şi dezvoltarea acestui concept deja mai mult de un deceniu (www.naabrivalve.ee). Modelul funcţionează eficient şi în Canada (Block Parent Program), Marea Britanie (Neighborhood Watch), Germania, Austria (proNACHBAR), Norvegia şi Olanda.

NHW este o acţiune comună în care se implică vecinii, poliţia, administraţia publică locală şi organizaţiile civice interesate. Este orientată să ajute oamenii să se protejeze pe ei, familiile lor, dar şi vecinii, co-locatarii precum şi bunurile acestora. De asemenea NHW urmăreşte să reducă sentimentul de frică, neîncredere, nesiguranţă a băştinaşilor, precum şi să prevină delincvenţa, violenţa de orice fel prin monitorizarea şi raportarea situaţiilor cu caracter suspicios poliţiei şi apropiaţilor, astfel protejându-se şi împărtăşind sentimentul de grijă faţă de familie şi ceilalţi membri ai comunităţii. În cazul Asociaţiei Estone pentru Supravegherea de Vecinătate, circa 1200 de familii reprezentând 520 de sectoare s-au mobilizat voluntar pentru a promova, replica şi dezvolta această practică. Aceasta a contribuit la sporirea încrederii cetățenilor în activitatea poliției (în jurul la 80%).

Într-un cadru mai larg, modelul NHW mai este numit „supravegherea infracţionalităţii” sau „supravegherea infracţionalităţii in vecinătate” şi este aplicat de organizaţii civice ce urmăresc prevenirea infracţionalităţii în comunitate. O astfel de organizaţia nu este viabilă dacă membrii acesteia/membrii comunităţii nu intervin direct în prevenirea posibilelor acte de delicventă, violenţă în vecinătatea lor. Astfel experienţa din Estonia, ţară ex-sovietică care a reuşit să se integreze în Uniunea Europeană, este extrem de valoroasă pentru a replica această practică şi în Republica Moldova astfel înrolând cetăţenii în acţiuni de voluntariat pentru asigurarea securităţii comunitare.

De ce NHW în Republica Moldova?

Neîncrederea cetățenilor în poliție (doar 5 % din poliție au deplină încredere în poliție conform Barometrului Opiniei Publice din 2011), sporirea numărului infracțiunilor grave, starea generală de insatisfacție a cetățenilor, indiferența și izolarea argumentează cu promptitudine necesitatea infiltrării conceptului NHW și in Republica Moldova.

Puțini cetățeni se auto-percep ca parte a societății, participă la acțiuni comunitare și de luare a deciziilor. Încrederea insuficientă în sistemul judiciar și poliție se exprimă mai evident în spațiul rural, unde sunt mai accentuate și problemele de ordin social-economic, corupția și incompetența autorităților locale.

Actualmente Republica Moldova este în proces amplu de aderare şi racordare la valorile europene. Modernizarea Ministerului Afacerilor Interne este una din acţiunile menite să determine realizarea acestei viziuni. Obiectivele strategice ale structurilor de referinţă de nivel naţional şi local includ acţiuni ce urmăresc să garanteze fiecărui cetăţean un mediu sigur, un management modern şi standarde înalte de calitate. Iar menirea poliţiei este să ofere servicii racordate la standardele europene cu scopul de a restabili relaţiile de încredere şi respect între comunitate şi poliţie, astfel transformând poliţistul în „prietenul cetăţeanului”. Supravegherea de vecinătatea este centrată tocmai pe această prerogativă şi poate suplini eforturile autorităţilor prin mijloace ieftine şi mecanisme durabile. Criza socială-economică şi politică care a marcat in deosebi Moldova în ultimii ani a influenţat considerabil relaţiile dintre instituţiile publice şi societatea civilă dar şi între membrii comunităţii însuşi.

Perspective de dezvoltare a modelului NHW în Republica Moldova

Inițiativa de replicare a modelului NHW în Republica Moldova a fost lansata în aprilie 2012 când cu suportul Ambasadei Republicii Moldova în Estonia a fost organizată o întâlnire a reprezentaţilor Asociaţiei Obşteşti „Eco Răzeni” din Moldova (www.ecorazeni.wordpress.com)

cu reprezentanții Asociației pentru Supraveghere de Vecinătate din Estonia (www.naabrivalve.ee). În urma acestei întâlniri a demarat implementarea proiectului “Societal Security and Safety: Engaging Rural Communities”/“Securitate și Siguranță Comunitară: Implicarea Actorilor Locali”.

Proiectul este implementat de către Asociația “Eco Răzeni” din localitatea Răzeni, raionul Ialoveni, în parteneriat cu Asociația pentru Supraveghere de Vecinătate din Estonia, Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, Consiliul Raional Ialoveni și autoritățile publice locale din raionul Ialoveni, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova și Open Estonia Foundation.  Raionul Ialoveni beneficiază direct de acest proiect și reprezintă regiunea pilot pentru implementarea conceptului de supraveghere de vecinătate, având deschiderea și motivația de implicare a autorităților și suportul organizațiilor neguvernamentale locale.

Proiectul vizează securitatea comunitară în Moldova, care este afectată de numărul limitat de polițiști comunitari, interesul scăzut și implicarea insuficientă a societății civile și autorităților locale în acțiuni orientate către siguranța cetățenilor. De asemenea, cetățenii manifestă neîncredere în justiție și poliție în general.

Obiectivele proiectului indică dezvoltarea capacităților autorităților locale, ONG-lor și ale Ministerului Afacerilor Interne din Moldova să inițieze și dezvolte un sistem de alarmă bine organizat bazat pe interacțiunea dintre cetățeni, autorități și poliție; stabilirea unui parteneriat între structurile neguvernamentale și instituțiile publice din Estonia și Moldova; formularea unui set de recomandări prin compararea modelului de securitate de vecinătate din Estonia și sistemul de asigurare a securității din Moldova; precum și sporirea gradului de conștientizare  a autorităților locale și regionale, poliției privind necesitatea de a îmbunătăți sistemul de prevenire a criminalității în Republica Moldova.

Activitățile proiectului includ: 1 vizită de studiu în Estonia (care a avut loc în perioada 10 -14 septembrie 2012), 1 vizită de studiu (22 – 26 octombrie, 2012) și o masă rotundă în Moldova, elaborarea unui ghid al bunelor practici și reflectarea rezultatelor în surse mass-media.

Experiența acumulată în urma proiectului urmează să fie multiplicată și dezvoltată în contextul unor noi inițiative, astfel încurajând implicarea societății civile, factorilor de decizie și a cetățenilor. În parteneriat cu administrația publică de nivel local și regional, Ministerul Afacerilor Interne din Moldova, Asociația “Eco Răzeni” s-a mobilizat să identifice noi oportunități și parteneri, comunități și grupuri de cetățeni motivați să contribuie la asigurarea securității comunitare, pentru a spori gradul de încrede și susținere reciprocă în condițiile unei societăți frustrate, dezorientate și în perpetuă criză social-economică.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s